torsdag 2 maj 2013

Puoluevaltuuskunta tarvitsee eurooppalaista näkökulmaa

Osallistuin pitkään EGPn, Saksan vihreiden ja Europarlamentin toimintaan, mutta 2012 hain kuntavaaliehdokkaaksi ja toimin Helsingin Vihreiden mökkimajurina, olen osallistunut KaSeVin ja puolueen kokouksiin ja tapahtumiin. Luontevin tapa antaa lisäni puolueen ajattelulle on puoluevaltuuskunta, jossa tarvitaan Eurooppa-näkökulmaa. Asun Brysselissä.

Ikä: 36
Työ: tiedottaja (Media and Communications Officer, CIDSE)
Koulutus: toimittaja (Pol.kand. i Journalistik, Helsingfors Universitet)

Poliittinen kokemus:
ViNO pj (2001-2003),
Euroopan Vihreät Nuoret (FYEG) pääsihteeri (2010-2011), hallituksen jäsen ja tiedottaja (2005-2007), rakennetyöryhmän jäsen (2007-2008),
Global Young Greens perustajajäsen (2007),
Euroopan Vihreän Puolueen (EGP) siirtolaisuustyöryhmän pj (2007-2008), kokousedustaja 2006-2011.

Vihreä Liitto jäsen (2011-), KaSeVi jäsen (2011-), GriFI jäsen (2011-).

Laaja kokemus, talonvaltausten ja mielenosoitusten järjestämisestä Europarlamentin pressihuoneen kautta Atlantische Initiative e.V. eli saksalaiselle Nato-lobbylle työskentelyyn asti. Tällä hetkellä edustan katolista, vapautuksen teologiaa lähellä olevaa kehitysyhteistyö-kattojärjestöä Brysselissä.


Partidelegationen behöver ett europeiskt perspektiv

Jag har länge deltagit i Europeiska Gröna Partiets (EGP) verksamhet, varit aktiv inom det tyska Bündnis 90/Die Grünen, och varit aktiv i Europaparlamentet. Sedan 2012 har jag på olika sätt aktiverat mig inom de Finska Gröna, sökt bli kandidat i kommunalvalet, arbetat som valstugeansvarig i Helsingfors, deltagit i Berghälls Grönas aktiviteter, partievenemang och möten.

Det mest naturliga sättet att dela min kunskap med partiet skulle vara genom en plats i partidelegationen, som  verkligen behöver ett europeiskt perspektiv. Jag bor för nuvarande i Bryssel.

Ålder: 36
Arbete: talesperson (Media and Communications Officer, CIDSE)
Utbildning: journalist (Pol.kand. i Journalistik, Helsingfors Universitet)

Politik:
Finlands Gröna Unga (ViNO), ordförande (2001-2003),
Europas Gröna Unga (FYEG), generalsekretär (2010-2011), styrelsemedlem och kommunikationsansvarig (2005-2007), medlem i strukturarbetsgruppen (2007-2008),
Global Young Greens, delegat vid den grundande kongressen (2007),
Europeiska Gröna Partiet (EGP), ordförande för migrationsarbetsgruppen (2007-2008), delegat ett flertal gånger 2006-2011.

Gröna Förbundet, medlem  (2011-), Berghälls Gröna, medlem (2011-), GriFi, medlem (2011-).

Jag har en lång och bred erfarenhet av politik också utanför den Gröna familjen, från att arrangera demonstrationer och ockupationer via arbete i Europaparlamentets pressavdelning till att ha arbetat för en tysk Nato-lobbyorganisation, Atlantische Initiative e.V. Professionellt representerar jag för närvarande ett katolskt takförband för utvecklingsbiståndsorganisationer med nära kontakt till befrielseteologi med högkvarter i Bryssel.