torsdag 2 maj 2013

Partidelegationen behöver ett europeiskt perspektiv

Jag har länge deltagit i Europeiska Gröna Partiets (EGP) verksamhet, varit aktiv inom det tyska Bündnis 90/Die Grünen, och varit aktiv i Europaparlamentet. Sedan 2012 har jag på olika sätt aktiverat mig inom de Finska Gröna, sökt bli kandidat i kommunalvalet, arbetat som valstugeansvarig i Helsingfors, deltagit i Berghälls Grönas aktiviteter, partievenemang och möten.

Det mest naturliga sättet att dela min kunskap med partiet skulle vara genom en plats i partidelegationen, som  verkligen behöver ett europeiskt perspektiv. Jag bor för nuvarande i Bryssel.

Ålder: 36
Arbete: talesperson (Media and Communications Officer, CIDSE)
Utbildning: journalist (Pol.kand. i Journalistik, Helsingfors Universitet)

Politik:
Finlands Gröna Unga (ViNO), ordförande (2001-2003),
Europas Gröna Unga (FYEG), generalsekretär (2010-2011), styrelsemedlem och kommunikationsansvarig (2005-2007), medlem i strukturarbetsgruppen (2007-2008),
Global Young Greens, delegat vid den grundande kongressen (2007),
Europeiska Gröna Partiet (EGP), ordförande för migrationsarbetsgruppen (2007-2008), delegat ett flertal gånger 2006-2011.

Gröna Förbundet, medlem  (2011-), Berghälls Gröna, medlem (2011-), GriFi, medlem (2011-).

Jag har en lång och bred erfarenhet av politik också utanför den Gröna familjen, från att arrangera demonstrationer och ockupationer via arbete i Europaparlamentets pressavdelning till att ha arbetat för en tysk Nato-lobbyorganisation, Atlantische Initiative e.V. Professionellt representerar jag för närvarande ett katolskt takförband för utvecklingsbiståndsorganisationer med nära kontakt till befrielseteologi med högkvarter i Bryssel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar